„ILYENEK VAGYUNK: TEMATIKUS NAP SZEGEDI, CSÍKSZEREDAI HELYI KÖZÖSSÉGEKNEK” EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola által a Határtalanul! program keretében benyújtott HAT-14-02-0013 pályázati számú nyertes pályázatunkkal kapcsolatos fontosabb adatok:

az együttműködésre a HATÁRTALANUL! program keretében kerül sor,
A határon túli együttműködő partner: Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda,
Az együttműködésben részt vevő diákok száma összesen 80 fő (40 szegedi Hanságis és 40 csíkszeredai diák),
Az együttműködésben részt vevő kísérők száma összesen 8 fő (4 szegedi Hanságis és 4 csíkszeredai kísérő tanár),
Az együttműködés célterülete: Erdély,

Az elkészült termék: Tematikus nap, honlap,
A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2.357.040 forinttal támogatja.

A projekt leírása:

A két intézmény tanulói saját lakóhelyüket bemutató Tematikus napot valósítanak meg a fogadó intézményben. Ezen megismertetik történelmi, földrajzi, kulturális, gasztronómiai értékeiket (Karácsonyhoz, illetve Húsvéthoz kötődően), hagyományaikat a helyi tanulókkal, tanárokkal, az általuk meghívott vendégekkel, a résztvevő tanulók szüleivel.

A Tematikus nap megtapasztalható közelségben mutatja be tervek szerint legalább 100 külhoni, illetve 100 anyaországi magyar számára az anyaország, valamint a külhon egy neves városának értékeit. A projektről, a két város értékeiről weblap készül.

A projekt megvalósítása során tartós emberi kapcsolatok szövődhetnek, erősítve az összetartozás érzését.
Az elkészülő weboldalak mindkét intézmény vendéglátás-turizmus tananyagának kiegészítéseként (a pályázónál az Utazás modul) hasznosul, és elérhető lesz a téma iránt érdeklődők számára is, a világ bármely részéből.

A következő tanévekben az összegyűjtött történelmi, földrajzi, kulturális, turisztikai, borászati ismeretek átadásra kerülnek a vendéglátás-turizmus szakmacsoportos szakközépiskolai osztályokban, illusztrálják, kiegészítik a kötelező tanyagot.

HAT-14-02-0013 pályázati számú nyertes pályázatunk megvalósításával kapcsolatos legfontosabb időpontok:

  • HATÁRTALANUL! előkészítő óra: 2014. november 14. 6-8. óra
  • HATÁRTALANUL! Fakultatív előkészítő:szakácsok: 2014. november 24. a C15-ben
    dokumentálók, illetve a műsorban szereplők: 2014. november 25. 7. órától a B13-ban és az A5-ben
  • HATÁRTALANUL! kiutazás: 2014. november 27-30. 2014. november 24. (Arad-Hegyalja, Ménes, Csíkszereda, Csíksomlyó, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta, Gyulafehérvár, Tematikus nap-vacsoraest)
  • HATÁRTALANUL! értékelő óra és bemutató előadás: 2014. december 2. 1-2. óra, illetve 2014. december 3. 7. óra
  • HATÁRTALANUL! A csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola tanulóinak fogadása: 2014. április 23-26. (Szeged, Kalocsa, Hajós, Tematikus nap-vacsoraest)
    A Nemzeti Összetartozás Napja – HATÁRTALANUL! Témanap: 2015. május 9.